do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł 0% 0zł 2024-05-28
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2017 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2017 roku

Komentarz do wyników 10 Maja 2017

W I kwartale 2017 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 38.810 pojazdów i był o 8,0% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale 2016 roku (35.946 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2017 roku wyniosły 69.308 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 8,5% w stosunku do I kwartału 2016 roku (63.865 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 30.054 pojazdów w I kwartale 2016 roku do 32.276 pojazdów w I kwartale 2017 roku (wzrost o 7,4%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I kwartale 2017 roku wyniosły 46.503 tys. PLN, czyli wzrosły o 6,0% w stosunku do I kwartału 2016 roku (43.890 tys. PLN). Zauważalna różnica w dynamice wzrostów ruchu i przychodów jest efektem bazy porównawczej gdzie rok 2016 był rokiem przestępnym.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 10,9%, tj. z 5.892 pojazdów w I kwartale 2016 roku, do 6.534 pojazdów w I kwartale 2017 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I kwartale 2017 roku wyniosły 22.806 tys. PLN, czyli wzrosły o 14,2% w stosunku do I kwartału 2016 roku (19.975 tys. PLN). Różnica w dynamice wzrostów ruchu i przychodów wynika głównie ze zmian stawek opłat dla tej kategorii pojazdów wprowadzonych od 1 marca 2017 roku.

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry