do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2015 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2015 roku

Komentarz do wyników 8 Marca 2016

W 2015 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 36.910 pojazdów i był o 8,6% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2014 (34.001 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2015 roku wyniosły 257.674 tys. PLN (z wyłączeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych abonamentów), co stanowiło wzrost o 18,1% w stosunku do roku 2014 (218.145 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 28.513 pojazdów w 2014 roku do 30.922 pojazdów w 2015 roku (wzrost o 8,5%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2015 roku wyniosły 178.032 tys. PLN, czyli wzrosły o 18,4% w stosunku do 2014 roku (150.328 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika głównie ze zmiany stawki opłat od dnia 1 marca 2015 roku (z 9 PLN na 10 PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 9,1%, tj. z 5.488 pojazdów w 2014 roku do 5.988 pojazdów w 2015 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2015 roku wyniosły 79.642 tys. PLN, czyli wzrosły o 17,4% w stosunku do 2014 roku (67.817 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2015 roku (z 15 PLN na 16,5 PLN i z 24,5 PLN na 26,5 PLN) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry