do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2013 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2013 roku

Komentarz do wyników 13 Marca 2014

W 2013 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 11,3% niż w 2012 roku, głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad, w tym z tytułu opłat za przejazd (wzrost o 13,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Z drugiej strony w 2013 roku Grupa odnotowała w porównaniu 2012 roku spadek (44,3%) w przychodach nie związanych z działalnością autostradową. Przychody te dotyczą wynajmu powierzchni i usług informatycznych w budynku biurowym znajdującym się w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29. Dla porównania w 2012 roku Grupa wykazywała w tej działalności oprócz powyższych przychodów również przychody z tytułu zarzadzania nieruchomością. Jednakże ze względu na sprzedaż pakietu kontrolnego spółki Biuro Centrum (zarządcy nieruchomości), od dnia 1 czerwca 2012 przychody tej spółki nie są konsolidowane metodą pełną w sprawozdaniach finansowych Grupy.

Ponadto w 2013 roku Grupa odnotowała znacznie mniejszy (spadek o 27,1%) koszt własny sprzedaży w porównaniu do roku 2012, głównie dzięki niższym (spadek o 75,6%) kosztom utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również poziom kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2013 roku w wysokości 140.578 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 47,9%) niż 95.060 tys. PLN w roku poprzednim.

Dodatkowo w porównaniu do 2012 roku Grupa wykazała w 2013 roku wyższe (wzrost o 61,3%) pozostałe przychody, głownie z powodu rozwiązania rezerw i odpisów. Pozostałe koszty operacyjne w 2013 roku pozostawały na podobnym poziomie co w roku poprzednim.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w 2013 ujemne saldo działalności finansowej było mniejsze (spadek o 25,0%) niż w roku 2012. Zaważyły na tym głównie zmniejszające się saldo zadłużenia netto Grupy jak i obniżka stóp procentowych, która przełożyła się na niższą wartość odsetek od kredytu oraz niższą wartość dyskonta rezerw.

W efekcie działalności prowadzonej w 2013 roku Grupa osiągnęła znacząco większy zysk netto w wysokości 62.435 tys. PLN w porównaniu do 12.879 tys. PLN zysku netto w roku poprzednim.

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2013 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry