do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 6/2022 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022

Raport nr 6/2022 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022

Raporty bieżące 2022-02-21 09:11

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego za 2021 rok i raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 rok, wyznaczonego pierwotnie - zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku - na dzień 2 marca 2022 roku.

Raport roczny jednostkowy Spółki za 2021 rok oraz raport roczny skonsolidowany Spółki za 2021 rok zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 7 marca 2022 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 6/2022.pdf 21.02.2022 112.31KB Plik: Raport nr 6/2022.pdf

do góry