do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2023 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2023 roku

Aktualności 7 Listopada 2023

W trzech kwartałach 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 48.925 pojazdów i był o 3% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2022 (47.498 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2023 roku wyniosły 376.900 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 24% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku (303.907 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 39.355 pojazdów w trzech kwartałach 2022 roku do 40.819 pojazdów w trzech kwartałach 2023 roku (wzrost o 3,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w trzech kwartałach 2023 roku wyniosły 240.094 tys. PLN, czyli wzrosły o 25,9% w stosunku do trzech kwartałów 2022 roku (190.666 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów osobowych jest wynikiem zarówno zmiany wysokości stawek opłat za przejazd w dniu 4 lipca 2022 roku i 3 kwietnia 2023 roku oraz konsekwentnie zwiększającego się udziału płatności automatycznych (dla których stosowane są niższe preferencyjne stawki) w strukturze ruchu.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch spadł o ok. 0,5%, tj. z 8.143 pojazdów w trzech kwartałach 2022 roku do 8.106 pojazdów w trzech kwartałach 2023 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w trzech kwartałach 2023 roku wyniosły 136.805 tys. PLN, czyli wzrosły o 20,8% w stosunku do trzech kwartałów 2022 roku (113.241 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych jest wynikiem wzrostu stawek opłat za przejazd, które zmieniały się w tych samych datach, jak dla samochodów osobowych.

Porównując aktualne dane z rokiem 2022 warto wspomnieć, iż w I kwartale 2022 roku Grupa odnotowała punktowy wzrost ruchu na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wywołany falą migracji oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Dodatkowo od 1 marca 2022 roku, po uprzednim uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury, zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy lub grupy pojazdów, zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy. Zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi obowiązywało do 31 maja 2022 roku, a pojazdy zgłoszone jako niosące pomoc humanitarną ciągle podlegają zwolnieniu.

udostępnij
do góry