do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2022 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2022 roku

Aktualności 7 Listopada 2022

W trzech kwartałach 2022 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 47.498 pojazdów i był o 10,9% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2021 (42.481 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 303.907 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 15,3% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku (263.692 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 35.243 pojazdów w trzech kwartałach 2021 roku do 39.355 pojazdów w trzech kwartałach 2022 roku (wzrost o 11,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 190.666 tys. PLN, czyli wzrosły o 13,6% w stosunku do trzech kwartałów 2021 roku (167.854 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu samochodów osobowych jest wypadkową zmiany wysokości stawki preferencyjnej dla płatności automatycznych od 1 października 2021 roku (z 8 PLN na 9 PLN), podwyżki stawki opłaty za przejazd od 4 lipca 2022 roku (z 12 PLN do 13 PLN / z 9 PLN do 10 PLN dla stawki preferencyjnej dla płatności automatycznych), konsekwentnie zwiększającego się udziału płatności automatycznych w strukturze ruchu oraz wzmożonego, częściowo zwolnionego z opłat, ruchu związanego z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, o którym więcej informacji w dalszej części tego komentarza.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 7,2%, tj. z 7.597 pojazdów w trzech kwartałach 2021 roku do 8.143 pojazdów w trzech kwartałach 2022 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 113.241 tys. PLN, czyli wzrosły o 18,2% w stosunku do trzech kwartałów 2021 roku (95.838 tys. PLN). W przypadku samochodów ciężarowych 1 października 2021 r. nastąpiła zmiana stawki dla pojazdów kategorii 2 i 3 (z 20 PLN na 22 PLN) oraz zostały zniesione stawki preferencyjne dla płatności automatycznych, a w dniu 4 lipca 2022 r nastąpiła podwyżka stawek opłat za przejazd (z 22 PLN do 24 PLN dla pojazdów kategorii 2 i 3 / z 35 PLN do 40 PLN dla pojazdów kategorii 4 i 5), co stanowi główne przyczyny różnicy pomiędzy dynamiką zmiany średniodobowego ruchu a dynamiką zmiany przychodów z opłat dla tych pojazdów.

Na działalność Grupy w trzech kwartałach ubiegłego roku miały jeszcze wpływ ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej w wyniku pandemii COVID-19, a w bieżącym okresie Grupa odnotowała punktowy wzrost ruchu na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wywołany falą migracji oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Warto zaznaczyć, iż od 1 marca 2022 roku, po uprzednim uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury, zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy lub grupy pojazdów, zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy. Zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi obowiązywało do 31 maja 2022 roku, a pojazdy zgłoszone jako niosące pomoc humanitarną ciągle podlegają zwolnieniu.

udostępnij
do góry