do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2021 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2021 roku

Aktualności 8 Listopada 2021

W trzech kwartałach 2021 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 42.841 pojazdów i był o 14,6% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2020 (37.382 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 263.692 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 23,9% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku (212.781 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 30.825 pojazdów w trzech kwartałach 2020 roku do 35.243 pojazdów w trzech kwartałach 2021 roku (wzrost o 14,3%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 167.854 tys. PLN, czyli wzrosły o 30,9% w stosunku do trzech kwartałów 2020 roku (128.185 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika ze zmiany stawki opłat od dnia 1 października 2020 roku (z 10 PLN na 12 PLN w przypadku stawki regularnej oraz z 7 PLN na 8 PLN w przypadku stawki preferencyjnej).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 15,9%, tj. z 6.557 pojazdów w trzech kwartałach 2020 roku do 7.597 pojazdów w trzech kwartałach 2021 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 95.838 tys. PLN, czyli wzrosły o 13,3% w stosunku do trzech kwartałów 2020 roku (84.596 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmian w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

Na działalność Grupy wpływają ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczby zachorowań na COVID-19. Warto zwrócić uwagę, iż w okresie porównawczym tj. trzech kwartałach 2020 roku ograniczenia te były bardziej zaostrzone. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w specjalnych cotygodniowych raportach bieżących Spółki.

udostępnij
do góry