do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2019 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2019 roku

Aktualności 7 Listopada 2019

W trzech kwartałach 2019 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.372 pojazdów i był o 0,7% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2018 (46.064 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 263.222 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku (252.041 tys. PLN).

 W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 38.828 pojazdów w trzech kwartałach  2018 roku do 39.080 pojazdów w trzech kwartałach 2019 roku (wzrost o 0,6%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 170.350 tys. PLN, czyli wzrosły o 0,5% w stosunku do trzech kwartałów 2018 roku (169.556 tys. PLN).

 Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 0,8%, tj. z 7.236 pojazdów w trzech kwartałach 2018 roku do 7.292 pojazdów w trzech kwartałach 2019 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 92.872 tys. PLN, czyli wzrosły o 12,6% w stosunku do trzech kwartałów 2018 roku (82.485 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2019 roku (z 18 PLN na 20 PLN i z 30 PLN na 35 PLN) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

 W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry