do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2023 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2023 roku

Aktualności 29 Września 2023

W I półroczu 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.067 pojazdów i był o 1,6% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2022 (45.330 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2023 roku wyniosły 230.764 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 24,4% w stosunku do I półrocza 2022 roku (185.476 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 37.278 pojazdów w I półroczu 2022 roku do 37.969 pojazdów w I półroczu 2023 roku (wzrost o 1,9%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I półroczu 2023 roku wyniosły 142.525 tys. PLN, czyli wzrosły o 24,1% w stosunku do I półrocza 2022 roku (114.867 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów osobowych jest wynikiem zarówno zmiany wysokości stawek opłat za przejazd w dniu 4 lipca 2022 roku i 3 kwietnia 2023 roku oraz konsekwentnie zwiększającego się udziału płatności automatycznych (dla których stosowane są niższe preferencyjne stawki) w strukturze ruchu.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 0,6%, tj. z 8.052 pojazdów w I półroczu 2022 roku do 8.098 pojazdów w I półroczu 2023 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I półroczu 2023 roku wyniosły 88.240 tys. PLN, czyli wzrosły o 25% w stosunku do I półrocza 2022 roku (70.610 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych jest wynikiem wzrostu stawek opłat za przejazd, które zmieniały się w tych samych datach jak dla samochodów osobowych.

Porównując aktualne dane z rokiem 2022 warto wspomnieć, iż w I kwartale 2022 roku Grupa odnotowała punktowy wzrost ruchu na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wywołany falą migracji oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Dodatkowo od 1 marca 2022 roku, po uprzednim uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury, zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy lub grupy pojazdów, zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy. Zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi obowiązywało do 31 maja 2022 roku, a pojazdy zgłoszone jako niosące pomoc humanitarną ciągle podlegają zwolnieniu.

udostępnij
do góry