do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.74 zł 1.11% 0.03zł 2024-07-23
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2022 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2022 roku

Aktualności 1 Sierpnia 2022

W I półroczu 2022 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 45.330 pojazdów i był o 21% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2021 (37.477 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2022 roku wyniosły 185.476 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 18,3% w stosunku do I półrocza 2021 roku (156.822 tys. PLN). 

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 30.079 pojazdów w I półroczu 2021 roku do 37.278 pojazdów w I półroczu 2022 roku (wzrost o 23,9%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I półroczu 2022 roku wyniosły 114.867 tys. PLN, czyli wzrosły o 21,4% w stosunku do I półrocza 2021 roku (94.593 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu samochodów osobowych jest wypadkową zmiany wysokości stawki preferencyjnej dla płatności automatycznych od 1 października 2021 roku (z 8 PLN na 9 PLN), konsekwentnie zwiększającego się udziału płatności automatycznych w strukturze ruchu oraz wzmożonego, częściowo zwolnionego z opłat, ruchu związanego z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, o którym więcej informacji w dalszej części tego komentarza.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 8,8%, tj. z 7.398 pojazdów w I półroczu 2021 roku do 8.052 pojazdów w I półroczu 2022 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I półroczu 2022 roku wyniosły 70.610 tys. PLN, czyli wzrosły o 13,5% w stosunku do I półrocza 2021 roku (62.230 tys. PLN). W przypadku samochodów ciężarowych 1 października 2021 r. nastąpiła zmiana stawki dla pojazdów kategorii 2 i 3 (z 20 PLN na 22 PLN) oraz zostały zniesione stawki preferencyjne dla płatności automatycznych, co stanowi główne przyczyny różnicy pomiędzy dynamiką zmiany średniodobowego ruchu a dynamiką zmiany przychodów z opłat dla tych pojazdów.

Na działalność Grupy w pierwszym półroczu ubiegłego roku miały jeszcze wpływ ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej wyniku pandemii COVID-19, a w bieżącym okresie Grupa odnotowała punktowy wzrost ruchu na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wywołany falą migracji oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Warto zaznaczyć, iż od 1 marca 2022 roku, po uprzednim uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury, zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy lub grupy pojazdów, zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy. Zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi obowiązywało do 31 maja 2022 roku, a pojazdy zgłoszone jako niosące pomoc humanitarną ciągle podlegają zwolnieniu.

udostępnij
do góry