do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-19
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2021 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2021 roku

Aktualności 2 Sierpnia 2021

W I półroczu 2021 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 37.477 pojazdów i był o 15,3% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2020 (32.495 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2021 roku wyniosły 156.822 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 23,8% w stosunku do I półrocza 2020 roku (126.703 tys. PLN).

 W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 26.214 pojazdów w I półroczu 2020 roku do 30.079 pojazdów w I półroczu 2021 roku (wzrost o 14,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I półroczu 2021 roku wyniosły 94.593 tys. PLN, czyli wzrosły o 30,6% w stosunku do I półrocza 2020 roku (72.452 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika ze zmiany stawki opłat od dnia 1 października 2020 roku (z 10 PLN na 12 PLN w przypadku stawki regularnej oraz z 7 PLN na 8 PLN w przypadku stawki preferencyjnej).

 Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 17,8%, tj. z 6.281 pojazdów w I półroczu 2020 roku do 7.398 pojazdów w I półroczu 2021 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I półroczu 2021 roku wyniosły 62.230 tys. PLN, czyli wzrosły o 14,7% w stosunku do I półrocza
2020 roku (54.251 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika z zmian w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

Na działalność Grupy wpływają ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczby zachorowań na COVID-19. Warto zwrócić uwagę, iż w okresie porównawczym tj. I półrocza 2020 roku ograniczenia te były bardziej zaostrzone. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w specjalnych cotygodniowych raportach bieżących Spółki.

udostępnij
do góry