do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2023 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2023 roku

Aktualności 9 Maja 2023

W I kwartale 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.905 pojazdów i był o 0,9% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2022 (43.520 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2023 roku wyniosły 101.862 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 13,1% w stosunku do I kwartału 2022 roku (90.083 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 35.600 pojazdów w I kwartale 2022 roku do 35.865 pojazdów w I kwartale 2023 roku (wzrost o 0,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I kwartale 2023 roku wyniosły 60.728 tys. PLN, czyli wzrosły o 10,7% w stosunku do I kwartału 2022 roku (54.866 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu samochodów osobowych jest wynikiem zmiany wysokości stawki w 2022 roku, ale też i konsekwentnie zwiększającego się udziału płatności automatycznych (dla których stosowane są niższe preferencyjne stawki) w strukturze ruchu oraz wzmożonego, częściowo zwolnionego z opłat, ruchu związanego z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 1,5%, tj. z 7.920 pojazdów w I kwartale 2022 roku do 8.040 pojazdów w I kwartale 2023 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I kwartale 2023 roku wyniosły 41.134 tys. PLN, czyli wzrosły o 16,8% w stosunku do I kwartału 2022 roku (35.217 tys. PLN). Podobnie jak dla samochodów osobowych, stawki dla samochodów ciężarowych zmieniały się w 2022.

Porównując aktualne dane z rokiem 2022 warto wspomnieć, iż w I kwartale 2022 roku Grupa odnotowała punktowy wzrost ruchu na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wywołany falą migracji oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Dodatkowo od 1 marca 2022 roku, po uprzednim uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury, zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy lub grupy pojazdów, zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy. Zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi obowiązywało do 31 maja 2022 roku, a pojazdy zgłoszone jako niosące pomoc humanitarną ciągle podlegają zwolnieniu.

udostępnij
do góry