do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2022 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2022 roku

Aktualności 9 Maja 2022

W I kwartale 2022 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.520 pojazdów i był o 27,9% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2021 (34.038 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2022 roku wyniosły 90.083 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 25% w stosunku do I kwartału 2021 roku (72.058 tys. PLN).

 W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 26.881 pojazdów w I kwartale 2021 roku do 35.600 pojazdów w I kwartale 2022 roku (wzrost o 32,4%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I kwartale 2022 roku wyniosły 54.866 tys. PLN, czyli wzrosły o 30,8% w stosunku do I kwartału 2021 roku (41.944 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu samochodów osobowych jest wypadkową zmiany wysokości stawki preferencyjnej dla płatności automatycznych od 1 października 2021 roku (z 8 PLN na 9 PLN), konsekwentnie zwiększającego się udziału płatności automatycznych w strukturze ruchu oraz wzmożonego, częściowo zwolnionego z opłat, ruchu związanego z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, o którym więcej informacji w dalszej części tego komentarza.

 Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 10,7%, tj. z 7.157 pojazdów w I kwartale 2021 roku do 7.920 pojazdów w I kwartale 2022 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I kwartale 2022 roku wyniosły 35.217 tys. PLN, czyli wzrosły o 16,9% w stosunku do I kwartału 2021 roku (30.114 tys. PLN). W przypadku samochodów ciężarowych 1 października 2021 r. nastąpiła zmiana stawki dla pojazdów kategorii 2 i 3 (z 20 PLN na 22 PLN) oraz zostały zniesione stawki preferencyjne dla płatności automatycznych co stanowi główne przyczyny różnicy pomiędzy dynamiką zmiany średniodobowego ruchu a dynamiką zmiany przychodów z opłat dla tych pojazdów.

 Na działalność Grupy miały również wpływ ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej wyniku pandemii COVID-19 warto jednak zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do okresu porównawczego, w obecnym I kwartale 2022 roku ograniczenia te miały stosunkowo małe znaczenie. Natomiast w bieżącym okresie I kwartału 2022 roku Grupa odnotowała punktowy wzrost ruchu na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie wywołany falą migracji oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Należy zaznaczyć, iż od 1 marca 2022 roku po uprzednim uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy lub grupy pojazdów, zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy.

udostępnij
do góry