do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.85 zł -2.4% -0.07zł 2024-04-22
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2021 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2021 roku

Aktualności 10 Maja 2021

W I kwartale 2021 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 34.038 pojazdów i był o 9,8% niższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2020 (37.718 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2021 roku wyniosły 72.058 tys. PLN, co stanowiło niewielki spadek o 0,1% w stosunku do I kwartału 2020 roku (72.146 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch spadł z 30.977 pojazdów w I kwartale 2020 roku do 26.881 pojazdów w I kwartale 2021 roku (spadek o 13,2%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I kwartale 2021 roku wyniosły 41.944 tys. PLN, czyli spadły o 2,8% w stosunku do I kwartału 2020 roku (43.174 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika ze zmiany stawki opłat od dnia 1 października 2020 roku (z 10 PLN na 12 PLN w przypadku stawki regularnej oraz z 7 PLN na 8 PLN w przypadku stawki preferencyjnej).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 6,2%, tj. z 6.740 pojazdów w I kwartale 2020 roku do 7.157 pojazdów w I kwartale 2021 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I kwartale 2021 roku wyniosły 30.114 tys. PLN, czyli wzrosły o 3,9% w stosunku do I kwartału
2020 roku (28.972 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika z zmian w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

Obserwowane w I kwartale 2021 roku spadki ruchu samochodów osobowych, w porównaniu do I kwartału 2020 roku, są konsekwencją wprowadzonych na przełomie I i II kwartału 2020 a następnie w różnym stopniu utrzymywanych przez instytucje i organy państwowe ograniczeń związanych z aktywnością społeczną i gospodarczą w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczbą zachorowań na COVID-19. Więcej informacji na temat wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy można odnaleźć specjalnych w cotygodniowych raportach bieżących Spółki.

udostępnij
do góry