do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0% 0zł 2024-05-27
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2020 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2020 roku

Aktualności 22 Maja 2020

W I kwartale 2020 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 37.718 pojazdów i był o 10,2% niższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2019 (41.989 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2020 roku wyniosły 72.146 tys. PLN, co stanowiło spadek o 7,9% w stosunku do
I kwartału 2019 roku (78.329 tys. PLN). Obserwowane spadki ruchu i przychodów są konsekwencją ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, o czym Grupa informowała już w wcześniejszych raportach bieżących.

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch spadł z 34.889 pojazdów w I kwartale 2019 roku do 30.977 pojazdów w I kwartale 2020 roku (spadek o 11,2%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I kwartale 2020 roku wyniosły 43.174 tys. PLN, czyli spadły o 13,8% w stosunku do I kwartału 2019 roku (50.083 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika z wprowadzenia na początku 2020 roku preferencyjnych (niższych) stawek dla automatycznych metod poboru opłat.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch spadł o ok. 5,1%, tj. z 7.100 pojazdów w I kwartale 2019 roku do 6.740 pojazdów w I kwartale 2020 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I kwartale 2020 roku wyniosły 28.972 tys. PLN, czyli wzrosły o 2,6% w stosunku do I kwartału
2019 roku (28.246 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych jest głównie wynikiem wprowadzenia nowych stawek opłat od dnia 1 marca 2019 roku (wzrost z 18 PLN na 20 PLN i z 30 PLN na 35 PLN), lecz miały na nią również wpływ inne czynniki takie jak wprowadzenia na początku 2020 roku preferencyjnych (niższych) stawek dla automatycznych metod poboru opłat czy też różnica w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

udostępnij
do góry