do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2019 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2019 roku

Aktualności 9 Maja 2019

W I kwartale 2019 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 41.989 pojazdów i był o 2,8% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2018 (40.850 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2019 roku wyniosły 78.329 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 4,5% w stosunku do I kwartału 2018 roku (74.921 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 34.006 pojazdów w I kwartale 2018 roku do 34.889 pojazdów w I kwartale 2019 roku (wzrost o 2,6%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I kwartale 2019 roku wyniosły 50.083 tys. PLN, czyli wzrosły o 2,3% w stosunku do I kwartału 2018 roku (48.958 tys. PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 3,7%, tj. z 6.844 pojazdów w I kwartale 2018 roku do 7.100 pojazdów w I kwartale 2019 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I kwartale 2019 roku wyniosły 28.246 tys. PLN, czyli wzrosły o 8,8% w stosunku do I kwartału 2018 roku (25.963 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu ruchu a dynamiką wzrostu przychodów wynika z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat) oraz ze zmiany stawek opłat od 1 marca 2019 roku (w zależności od kategorii pojazdu odpowiednio z 18 PLN na 20 PLN oraz z 30 PLN na 35 PLN).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry