do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2023 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2023 roku

Aktualności 14 Marca 2024

W 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 48.150 pojazdów i był o 3% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2022 (46.770 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2023 roku wyniosły 503.459 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 23% w stosunku do 2022 roku (409.206 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 38.652 pojazdów w 2022 roku do 40.085 pojazdów w 2023 roku (wzrost o 3,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2023 roku wyniosły 319.358 tys. PLN, czyli wzrosły o 25,7% w stosunku do 2022 roku (254.141 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów osobowych jest wynikiem zarówno zmiany wysokości stawek opłat za przejazd w dniu 4 lipca 2022 roku i 3 kwietnia 2023 roku oraz konsekwentnie zwiększającego się udziału płatności automatycznych (dla których stosowane były niższe preferencyjne stawki) w strukturze ruchu. 

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch spadł o 0,6%, tj. z 8.118 pojazdów w 2022 roku do 8.066 pojazdów w 2023 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2023 roku wyniosły 184.101 tys. PLN, czyli wzrosły o 18,7% w stosunku do 2022 roku (155.065 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych jest wynikiem wzrostu stawek opłat za przejazd, które zmieniały się w tych samych datach, jak dla samochodów osobowych.

Porównując aktualne dane z rokiem 2022 warto wspomnieć, iż w I półroczu 2022 roku Grupa odnotowała punktowy wzrost ruchu na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wywołany falą migracji oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Warto zaznaczyć, iż od 1 marca 2022 roku, po uprzednim uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury, zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy lub grupy pojazdów, zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy. Zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi obowiązywało do 31 maja 2022 roku, a pojazdy zgłoszone jako niosące pomoc humanitarną podlegały zwolnieniu do 31 grudnia 2023 roku.

udostępnij
do góry