do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2022 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2022 roku

Aktualności 7 Marca 2023

W 2022 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.770 pojazdów i był o 9,1% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2021 (42.857 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2022 roku wyniosły 409.206 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 15% w stosunku do 2021 roku (355.715 tys. PLN).

 W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 35.225 pojazdów w 2021 roku do 38.652 pojazdów w 2022 roku (wzrost o 9,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2022 roku wyniosły 254.141 tys. PLN, czyli wzrosły o 13,1% w stosunku do 2021 roku (224.721 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu samochodów osobowych jest wynikiem zmiany wysokości stawki zarówno w 2022 roku, jak i w roku porównawczym tj. 2021, konsekwentnie zwiększającego się udziału płatności automatycznych (dla których stosowane są niższe preferencyjne stawki) w strukturze ruchu oraz wzmożonego, częściowo zwolnionego z opłat, ruchu związanego z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

 Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 6,4%, tj. z 7.632 pojazdów w 2021 roku do 8.118 pojazdów w 2022 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2022 roku wyniosły 155.065 tys. PLN, czyli wzrosły o 18,4% w stosunku do 2021 roku (130.994 tys. PLN). Podobnie jak dla samochodów osobowych, stawki dla samochodów ciężarowych zmieniały się w 2022 oraz w roku porównawczym tj. 2021. Dodatkowo zostały zniesione stawki preferencyjne dla płatności automatycznych.

Na działalność Grupy w pierwszym półroczu ubiegłego roku miały jeszcze wpływ ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej w wyniku pandemii COVID-19, a w bieżącym okresie Grupa odnotowała punktowy wzrost ruchu na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wywołany falą migracji oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Warto zaznaczyć, iż od 1 marca 2022 roku, po uprzednim uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury, zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy lub grupy pojazdów, zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy. Zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi obowiązywało do 31 maja 2022 roku, a pojazdy zgłoszone jako niosące pomoc humanitarną ciągle podlegają zwolnieniu.

udostępnij
do góry