do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 9/2023

Aktualności 28 Lutego 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informuje, że w dniu 28 lutego 2023 roku otrzymał rezygnację Pana Andrzeja Kaczmarka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 28 lutego 2023 roku. Rezygnacja z ww. funkcji wynika z powołania Pana Andrzeja Kaczmarka na Prezesa Zarządu Spółki z dniem 1 marca 2023 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 9/2023.pdf 28.02.2023 116.6KB Plik: Raport nr 9/2023.pdf

udostępnij
do góry