do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.4% -0.04zł 2024-06-13

Raport nr 9/2020

Aktualności 29 Lutego 2020

W związku ze zwołaniem na dzień 27 marca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 9/2020.pdf 29.02.2020 108.37KB Plik: Raport nr 9/2020.pdf
pdf 1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.02.2020 3.46MB Plik: 1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 4.1. Projekty uchwał ZWZ 29.02.2020 228.92KB Plik: 4.1. Projekty uchwał ZWZ

udostępnij
do góry