do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29

Raport nr 8/2019

Aktualności 28 Lutego 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2019 r. podjęła uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję, trwającą do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

 Zarząd powołany został w dotychczasowym składzie, tj.:

  1. Emil Wąsacz - Prezes Zarządu,
  2. Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarządu.

Powyższe uchwały wchodzą w życie z chwilą zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Emil Wąsacz:

  • nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, z wyjątkiem działalności gospodarczej wykonywanej osobiście polegającej między innymi na wynajmie
    i zarządzaniu nieruchomościami, na której wykonywanie uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki;
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Serwa:

  • nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej przekazujemy dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji powołanych Członków Zarządu Spółki oraz wcześniej zajmowanych przez nich stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

I. Emil Wąsacz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

EMIL WĄSACZ

Znajomość języków obcych

Angielski

Rosyjski

- praktyczna

- praktyczna

Wykształcenie

1993-94

Studia podyplomowe - Zarządzanie-Szkoła Główna Handlowa

1974-75

Studia podyplomowe - elektromaszynowe przetwarzanie energii - Politechnika Warszawska

1963-69

Wyższe studia techniczne - magister inżynier automatyk -Politechnika Łódzka

 

Zajmowane wcześniej stanowiska/przebieg kariery zawodowej

10.02.2011 -do chwili obecnej

Prezes Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

25.10.2000- do chwili obecnej

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Stalexport Autostrady S.A. (poprzednio Stalexport S.A.)

10.1997-8.2000

Minister Skarbu Państwa

· największe prywatyzacje w historii Rzeczpospolitej Polskiej:

- Telekomunikacja Polska - inwestor France Telecom,

- Polski Zakład Ubezpieczeń - inwestor Eureko,

- Bank Pekao S.A. - inwestor Uni Credit,

- Bank BZWBK-inwestor AiB,

- Bank BPH - inwestor Bayerische Vereinsbank,

- Polski Koncern Naftowy- oferta publiczna,

-PLL LOT-inwestor Swissair,

- Elektrownia Połaniec

• największe restrukturyzacje:

- przemysł spirytusowy,

- energetyka.

10.1997

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

12.1995-09.1997

Prezes Zarządu Huty Szczecin S.A. (restrukturyzacja Huty Szczecin)

11.1994-12.1995

Doradca Prezesów Zarządów: Banku Pekao S.A., Banku Śląskiego SA, Stalexport S.A.

1991-10.1994

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Huty Katowice

(restrukturyzacja Huty Katowice)

1989-1990

Przewodniczący NSZZ „Solidarność" Huty Katowice

1976-1990

Praca na różnych stanowiskach w utrzymaniu ruchu automatyki w Hucie Katowice

07.1969-03.1976

Praca w biurze projektowo-konstrukcyjnym układów napędowych Apator (uzyskane kilka patentów w dziedzinie automatyki napędów).

Pełnione funkcje

Aktualnie

nie pełni innych funkcji zarządczych i nadzorczych

Poprzednio

m.in.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej VIA4 S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.

 II. Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

MARIUSZ SERWA

Znajomość języków obcych

Angielski

Niemiecki

- biegła

- biegła

Wykształcenie

2002 - 2003

Kurs z rachunkowości przedsiębiorstw organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Katowicach

1998-1999

Executive Master of Business Administration (MBA) organizowany wspólnie przez  KPMG (Bruksela), Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (ENPC, Paryż) oraz University of Bristol, Wielka Brytania

1995

“International Business Programme” ukończony na Katolickim Uniwersytecie Brabanckim w Tilburgu, Holandia

1990 -1995

Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Polska, Kierunek studiów: Handel Zagraniczny

Zajmowane wcześniej stanowiska/przebieg kariery zawodowej

Od 1 stycznia 2013 do chwili obecnej

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrady S.A.

2001 do chwili obecnej

Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy w Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

1998

Kierownik Działu Walutowego Stalexport S.A. (obecnie Stalexport Autostrady S.A.)

1997

Zastępca Kierownika Działu Walutowego Stalexport S.A. (obecnie Stalexport Autostrady S.A.)

1995

zatrudniony w Dziale Walutowym w Stalexport S.A. (obecnie Stalexport Autostrady S.A.) jako referent ds. operacji dewizowych

Pełnione funkcje

Aktualnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej VIA4 S.A.

Poprzednio

Członek Rady Nadzorczej Hydrobudowa Śląsk S.A.

  Podstawa prawna:

 §5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 8/2019.pdf 28.02.2019 165.13KB Plik: Raport nr 8/2019.pdf

udostępnij
do góry