do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28

Raport nr 73/2020

Aktualności 23 Października 2020

W związku ze zwołaniem na dzień 18 listopada 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

1. ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z załącznikami.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Załącznik do uchwały nr [5] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Polityka Wynagrodzeń)

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 73/2020.pdf 23.10.2020 115.49KB Plik: Raport nr 73/2020.pdf
pdf 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 23.10.2020 5.43MB Plik: 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 23.10.2020 180.81KB Plik: 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 3. Załącznik do uchwały nr [5] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Polityka Wynagrodzeń) 23.10.2020 185.18KB Plik: 3. Załącznik do uchwały nr [5] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Polityka Wynagrodzeń)

udostępnij
do góry