do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 55/2021

Aktualności 10 Września 2021

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, iż 10 września 2021 r. został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej „SAM”), o wprowadzeniu od 1 października 2021 r. następujących zmian stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków oraz stawek preferencyjnych dla płatności automatycznych (A4Go, Telepass i videotollingu):

  1. Zmniejszenie bonifikaty zastosowanej do stawki opłat dla pojazdów kategorii 2 i 3 z kwoty 15 zł do kwoty 13 zł.
  2. Zlikwidowanie preferencyjnych stawek opłat dla pojazdów kategorii 2, 3, 4 i 5 dla przejazdów z wykorzystaniem ww. płatności automatycznych.
  3. Zmianie preferencyjnej stawki opłaty dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle)
    za przejazd z wykorzystaniem ww. płatności automatycznych z kwoty 8 zł do kwoty 9 zł.

W wyniku powyższego od 1 października 2021 r. stawki opłat pobierane przez SAM na każdym z dwóch placów poboru wynosić będą jak poniżej: 

Kategoria pojazdu

Stawka - płatność manualna

Stawka - płatność automatyczna

kat. 1 motocykle

6 zł

-

kat. 1 pojazdy osobowe

12 zł

9 zł

kat. 2

22 zł

22 zł

kat. 3

22 zł

22 zł

kat. 4

35 zł

35 zł

kat. 5

35 zł

35 zł

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 55/2021.pdf 10.09.2021 128.36KB Plik: Raport nr 55/2021.pdf

udostępnij
do góry