do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.86 zł -2.05% -0.06zł 2024-04-22

Raport nr 54/2021

Aktualności 7 Września 2021

W nawiązaniu do raportów bieżących Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”): nr 35/2019 z 23 grudnia 2019 r., nr 11/2020 z 11 marca 2020 r., nr 13/2020 z 19 marca 2020 r., nr 33/2020 z 25 maja 2020 r., nr 43/2020 z 23 czerwca 2020 r., nr 84/2020 z 19 listopada 2020 r., nr 4/2021 z 21 stycznia 2021 r. oraz 45/2021 z 27 lipca 2021 r., dotyczących wniosku spółki zależnej Emitenta Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”) skierowanego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) o wydanie interpretacji indywidualnej, której zasadniczym elementem było rozstrzygnięcie, czy płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, stanowiące udział Skarbu Państwa w zyskach z przedsięwzięcia na koncesyjnym odcinku autostrady A4 („Płatności na rzecz Skarbu Państwa”), mogą być zaliczane przez SAM do kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb stosowania ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) („Wniosek”), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 września  2021 r. został poinformowany przez SAM, iż z uwagi na rozstrzygnięcia postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2018 i 2019 (o czym Emitent informował w raportach bieżących nr: 48/2020, 67/2020, 62/2020 i 88/2020), SAM w dniu 7 września 2021 r. wniosła do KIS o wycofania Wniosku i umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 54/2021.pdf 07.09.2021 127.91KB Plik: Raport nr 54/2021.pdf

udostępnij
do góry