do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29

Raport nr 43/2020

Aktualności 23 Czerwca 2020

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 35/2019 z 23 grudnia 2019 r., nr 11/2020 z dnia 11 marca 2020 r., nr 13/2020 z dnia 19 marca 2020 r. oraz nr 33/2020 z 25 maja 2020 r., Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”), o złożeniu w dniu 23 czerwca 2020 r., przez pełnomocnika SAM, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) z dnia 15 maja 2020 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia Dyrektora KIS z dnia 6 marca 2020 r. o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w sprawie płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.

Zasadniczym przedmiotem ww. interpretacji - o wydanie której SAM wniosła we wniosku z 23 grudnia 2019 r. - jest rozstrzygnięcie czy płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, stanowiące udział Skarbu Państwa w zyskach z przedsięwzięcia na koncesyjnym odcinku autostrady A4, mogą być zaliczane przez SAM do kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb stosowania ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 43/2020.pdf 23.06.2020 128.2KB Plik: Raport nr 43/2020.pdf

udostępnij
do góry