do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18

Raport nr 42/2020

Aktualności 19 Czerwca 2020

W uzupełnieniu do raportu nr 38/2020 oraz raportu bieżącego 41/2020 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), działając na podstawie §5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), podaje informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2020 roku

STEFANO BONOMOLO - Członek Rady Nadzorczej

Stefano Bonomolo uzyskał stopień naukowy Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie oraz tytuł Master of Business Administration mediolańskiego Uniwersytetu Bocconi Business School wraz z programem wymiany MBA na University of Michigan’s Ross School of Business.

Przebieg kariery zawodowej:

 • Obecnie jest szefem Rozwoju Biznesu - Koordynacji Biznesu Autostradowego w Atlantia S.p.A.,
 • Pełni funkcję przewodniczącego lub członka w kilku Radach Nadzorczych spółek Grupy Atlantia,
 • Przed objęciem obecnego stanowiska był szefem Rozwoju Biznesu w Autostrade dell’Atlantico, spółce zależnej Atlantii,
 • wcześniej pełnił rolę Area Manager w Autostrade per l`Italia, do której dołączył w 2007 roku jako Project Manager,
 • W latach 2000-2007 pracował w firmie doradczej A.T. Kearney w pracach nad strategią, fuzjami
  i przejęciami, analizami ekonomiczno-finansowymi i due dilligence oraz usprawnianiem łańcuchów dostaw i obniżaniem kosztów dla międzynarodowych klientów.

KRZYSZTOF ROGALA ­- Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Rogala w 1997 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na Wydziale Prawa
i Administracji i uzyskał magistra. W 2001 roku złożył egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w dziedzinie „Finanse i Bankowość” na Uniwersytecie Warszawskim.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 - do chwili obecnej - wiceprezes Zarządu w Spółce Europolgaz S.A.,
 • 2015-2016 - członek Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG),
 • 2015-2016 - członek Gabinetu Politycznego Ministra Finansów,
 • 2014-2015 - członek Zarządu Spółki PKP CARGOTABOR sp. z o.o. - finansowanie - reorganizacja spółek utrzymania w ruchu Grupy Polskie Koleje,
 • 2012-31.12.2013 - społeczny doradca Ministra Środowisk / Głównego Geologa Krajowego,
 • 2012-03.2014 - członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska, członek Komitetu ds. audytu wewnętrznego,
 • 2011- 03.2014 - Spółka KPMG Advisory - Global China Practice - kierownik,
 • 2010-2011 Instytut Jagielloński - ekspert ds. energii, szef zespołu iTAX ds. reformy podatkowej,
 • 2009 - 30.06.2010 PKN ORLEN S.A.; doradca; opracowania koncepcji prawnych i finansowych oraz rozwiązań dla systemu utrzymywania obowiązkowych zapasów ropy naftowej; opracowanie koncepcji udziału PKN w rynku gazu naturalnego,
 • 2009-12.2009 - PKO BP S.A.; doradca finansowy terminalu LNG,
 • 2007-2009 Polskie LNG Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 2007-2008 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - członek Zarządu ds. finansów, optymalizacja instalacji przesyłowych, która ograniczyła długość gazowych rurociągów o około 5.000 km i zmniejszyła zatrudnienie o około 10%; opracowywanie planów rozwoju systemu przesyłowego i jego integracji z terminalem LNG,
 • 2006-2008 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 2006-2007 Ministerstwo Gospodarki; główny specjalista w Zespole ds. Dywersyfikacji Nośników Energii,
 • 2002-2006 FIAT FINACE POLSKA S.A. / Fiat Bank Polska S.A./FIDIS LEASING Polska; Dyrektor Wydziału Kredytów, członek zarządu; bieżące zarządzanie operacyjne i strategiczne działalnością kredytową i leasingową koncernu FIAT w Polsce, udział w Projekcie Cervino, polegającym na podziale działalności finansowej i produkcyjnej Grupy FIAT w Polsce w wyniku umów z bankami finansującymi we Włoszech, prace nad podziałami i fuzjami spółek Grupy,
 • 2005-2006 Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. - członek Zarządu,
 • 2002-2005 Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. - Kierownik Działu Leasingu,
 • 2001-2002 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP),
 • 2000-2001 BGŻ Leasing Sp. z o.o. - specjalista ds. leasingu,
 • 1997-2000 BG Leasing S.A. - Dyrektor Regionalny,
 • 1996-1997 Pomorskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. - szef Krakowskiego Oddziału, a potem Dyrektor Oddziału.

Pozostałe informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z §10 Rozporządzenia zostaną przekazane przez Spółkę w osobnym raporcie bieżącym po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 42/2020.pdf 19.06.2020 150.26KB Plik: Raport nr 42/2020.pdf

udostępnij
do góry