do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 38/2020

Aktualności 12 Czerwca 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z 22 maja 2020 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że pismem z dnia 11 czerwca 2020 roku Atlantia S.p.A., większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 19 i 20 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 19 czerwca 2020 roku propozycje, aby:

  1. Rada Nadzorcza Spółki X kadencji liczyła - jak dotychczas - 7 członków;
  2. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:
  1. Stefano Bonomolo (kandydat na nowego członka Rady Nadzorczej),
  2. Nicola Bruno,
  3. Tomasz Dobrowolski,
  4. Roberto Mengucci,
  5. Marco Pace,
  6. Krzysztof Rogala (kandydat na nowego członka Rady Nadzorczej),
  7. Stefano Rossi.

Życiorysy zawodowe Pana Stefano Bonomolo i Pana Krzysztofa Rogali stanowią załączniki do raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 38/2020.pdf 12.06.2020 118.42KB Plik: Raport nr 38/2020.pdf
pdf Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej - Pana Stefano Bonomolo 12.06.2020 67.82KB Plik: Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej - Pana Stefano Bonomolo
pdf Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Rogali 12.06.2020 107.94KB Plik: Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Rogali

udostępnij
do góry