do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 31/2020

Aktualności 22 Maja 2020

W związku ze zwołaniem na dzień 19 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z załącznikami.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Załącznik do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Polityka Wynagrodzeń),
  4. Załącznik do uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Regulamin Walnego Zgromadzenia)

Podstawa prawna: 

§ 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 31/2020.pdf 22.05.2020 115.12KB Plik: Raport nr 31/2020.pdf
pdf 1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22.05.2020 257.2KB Plik: 1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 4.1. Projekty uchwał ZWZ 22.05.2020 231.91KB Plik: 4.1. Projekty uchwał ZWZ
pdf 4.2. Załącznik do uchwały nr 19_Polityka Wynagrodzeń 22.05.2020 181.18KB Plik: 4.2. Załącznik do uchwały nr 19_Polityka Wynagrodzeń
pdf 4.3. Załącznik do uchwały nr 23_Regulamin Walnego Zgromadzenia 22.05.2020 177.2KB Plik: 4.3. Załącznik do uchwały nr 23_Regulamin Walnego Zgromadzenia

udostępnij
do góry