do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.51 zł 1.45% 0.05zł 2024-04-12

Raport nr 30/2023

Aktualności 14 Listopada 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dnia 14 listopada 2023 r. Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (spółki zależnej Emitenta) podjęła uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 o następującej treści:

Uchwała Nr 01/11/2023

Rady Nadzorczej

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023

1. Na podstawie § 19 ust. 1 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz Art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.  nr 02/11/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłacenie w terminie od dnia 18.12.2023 r. do dnia 29.12.2023 r. akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023, w kwocie łącznej PLN 51.141.681,23 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 23/100) pochodzącej ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym.

 2. Zgodnie z Art. 349 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu poprzedzającym wypłatę zaliczki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 30/2023.pdf 14.11.2023 122.55KB Plik: Raport nr 30/2023.pdf

udostępnij
do góry