do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29

Raport nr 30/2022

Aktualności 30 Maja 2022

W nawiązaniu do raportów nr 8/2022 z 28 lutego 2022 r., nr 14/2022 z 25 marca 2022 r. oraz nr 25/2022 z 28 kwietnia 2022 r., Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.”) informuje, że zgodnie z decyzją Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „SAM S.A.” lub „Koncesjonariusz”) od 1 czerwca 2022 r. zwolnieniu z opłat na ww. Odcinku w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie podlegać będą wyłącznie pojazdy lub grupy pojazdów wszystkich kategorii zgłoszone przez:

(i) polskie organizacje pozarządowe,

(ii) zagraniczne organizacje i osoby,

jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy, na podstawie wniosków przekazanych przez Ministra Infrastruktury albo na podstawie wniosków przesłanych do Koncesjonariusza.

Ww. zwolnienie z opłat będzie obowiązywało do 30 czerwca 2022 r.

Od dnia 1 czerwca 2022 r. na ww. Odcinku wznowiony zostanie pobór opłat za przejazd pojazdów
z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi, o ile nie będą one [uprzednio] zgłoszone jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 30/2022.pdf 30.05.2022 122.88KB Plik: Raport nr 30/2022.pdf

udostępnij
do góry