do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18

Raport nr 28/2019

Aktualności 15 Października 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje o drugim zawiadomieniu w dniu 15 października 2019 r., na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 5161 KSH akcjonariuszy Emitenta o planowanym transgranicznym połączeniu Emitenta z jego jednoosobową spółką zależną, Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Zawiadomienie”).

Zawiadomienie zostało zamieszczone w załączniku do niniejszego raportu.

O zamiarze opisanego w Zawiadomieniu połączenia transgranicznego Emitent informował w raportach bieżących: nr 22/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., nr 24/2019 z dnia 30 września 2019 r., nr 25/2019 z dnia 30 września 2019 r. oraz nr 26/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 4021 § 1 w zw. z 504 § 1 KSH i w zw. z art. 5161 KSH.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 28/2019.pdf 15.10.2019 102.42KB Plik: Raport nr 28/2019.pdf
pdf Zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze Połączenia (drugie).pdf 15.10.2019 450.57KB Plik: Zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze Połączenia (drugie).pdf

udostępnij
do góry