do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 26/2022

Aktualności 29 Kwietnia 2022

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 29 kwietnia 2022 roku spółka zależna Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: SAM S.A.), działając zgodnie z postanowieniami Umowy Koncesyjnej, opisanej poniżej, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie opłat za przejazd autostradą, wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę od 4 lipca 2022 roku stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5, pobieranych na każdym placu poboru opłat (w Mysłowicach i w Balicach), tj. dla pojazdów:

  1. kategorii 1 (innych niż motocykle) - z kwoty 12 PLN do kwoty 13 PLN;
  2. kategorii 2,3,4 i 5 - z kwoty 35 PLN do kwoty 40 PLN.

Jednocześnie SAM S.A. planuje utrzymanie stawki preferencyjnej dla transakcji automatycznych (A4Go, Telepass, videotolling) dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle). W dacie wprowadzenia podwyższonej stawki, ww. stawka preferencyjna będzie wynosić 10 PLN (obecnie wynosi 9 PLN).

Natomiast wysokość bonifikaty dla pojazdów kategorii 2 i 3, która będzie obowiązywała dla tych kategorii pojazdów od 4 lipca 2022 roku, zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA. Aktualnie dla pojazdów kategorii 2 i 3 od obowiązującej stawki opłaty za przejazd autostradą (tj. 35 PLN) stosuje się bonifikatę, która wynosi 13 PLN.

Umowa Koncesyjna, o której mowa powyżej, to umowa z dnia 19 września 1997 roku (zawarta pierwotnie pomiędzy Emitentem a Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej) na budowę przez przystosowanie autostrady A-4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) - Kraków (węzeł Balice, km 401,1) o długości 60,9 km, do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie kolejnych aneksów, z której prawa i obowiązki w dniu 28 lipca 2004 roku zostały w całości przeniesione z Emitenta na Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 26/2022.pdf 29.04.2022 130.02KB Plik: Raport nr 26/2022.pdf

udostępnij
do góry