do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18

Raport nr 2/2024

Aktualności 30 Stycznia 2024

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 30 stycznia 2024 roku spółka zależna Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: SAM S.A.), działając zgodnie z postanowieniami Umowy Koncesyjnej, opisanej poniżej, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie opłat za przejazd autostradą, wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę od 1 kwietnia 2024 roku stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5, pobieranych na każdym placu poboru opłat (w Mysłowicach i w Balicach), tj. dla pojazdów:

  • kategorii 1 (innych niż motocykle) - z kwoty 15 PLN do kwoty 16 PLN;
  • kategorii 2,3,4 i 5 - z kwoty 46 PLN do kwoty 49 PLN.

Wysokość bonifikaty dla pojazdów kategorii 2 i 3, która będzie obowiązywała dla tych kategorii pojazdów od 1 kwietnia 2024 roku, zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA. Aktualnie dla pojazdów kategorii 2 i 3 od obowiązującej stawki opłaty za przejazd autostradą (tj. 46 PLN) stosuje się bonifikatę, która wynosi 19 PLN.

Umowa Koncesyjna, o której mowa powyżej, to umowa z dnia 19 września 1997 roku (zawarta pierwotnie pomiędzy Emitentem a Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej) na budowę przez przystosowanie autostrady A-4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) - Kraków (węzeł Balice, km 401,1) o długości 60,9 km, do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie kolejnych aneksów, z której prawa i obowiązki w dniu 28 lipca 2004 roku zostały w całości przeniesione z Emitenta na Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 2/2024.pdf 30.01.2024 130.72KB Plik: Raport nr 2/2024.pdf

udostępnij
do góry