do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 20/2023

Aktualności 26 Kwietnia 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej:

1) wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2023 roku kończący się 31 marca 2023 roku (załącznik nr 1),

2) informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po I kwartale 2023 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - marzec 2023 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na dane finansowe po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za I kwartał 2023 roku, tj. do dnia 9 maja 2023 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 20/2023.pdf 26.04.2023 234.17KB Plik: Raport nr 20/2023.pdf
pdf Załącznik nr 1.pdf 26.04.2023 643.87KB Plik: Załącznik nr 1.pdf
pdf Załącznik nr 2.pdf 26.04.2023 500.35KB Plik: Załącznik nr 2.pdf

udostępnij
do góry