do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12

Raport nr 19/2022

Aktualności 4 Kwietnia 2022

Działając na podstawie § 5 pkt. 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 18/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) w załącznikach do niniejszego raportu przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2022 roku.

 1. Stefano Bonomolo

Stefano Bonomolo uzyskał stopień naukowy Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie oraz tytuł Master of Business Administration mediolańskiego Uniwersytetu Bocconiego Business School wraz z programem wymiany MBA na University of Michigan’s Ross School of Business.

Przebieg kariery zawodowej:

 • obecnie: Manager ds. Inwestycji w Atlantia S.p.A.,
 • Przewodniczący lub członek w kilku Radach Nadzorczych spółek Grupy Atlantia,
 • przed objęciem obecnego stanowiska był szefem Rozwoju Biznesu w Autostrade dell’Atlantico, spółce zależnej Atlantii,
 • wcześniej pełnił funkcję Area Manager w Autostrade per l`Italia, w której zaczął pracę w 2007 roku jako Project Manager,
 • w latach 2000-2007 pracował w firmie doradczej A.T. Kearney w pracach nad strategią, fuzjami
  i przejęciami, analizami ekonomiczno-finansowymi i due dilligence oraz usprawnianiem łańcuchów dostaw i obniżaniem kosztów dla międzynarodowych klientów.
 1. Nicola Bruno

Nicola Bruno w 1993 roku ukończył Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie na kierunku ekonomia biznesu. Od 1994 roku jest zarejestrowanym biegłym księgowym oraz biegłym rewidentem na mocy włoskich przepisów.

Przebieg kariery zawodowej: 

 • obecnie Kierownik Sprawozdawczości Finansowej w Atlantia S.p.A.,
 • członek zarządu w niektórych spółkach zależnych grupy Atlantia,
 • uczestniczy w niektórych grupach roboczych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej oraz Organismo Italiano di Contabilità (włoska instytucja ustanawiająca standardy rachunkowości),
 • do 2007 r. pracował w KPMG w obszarach audytu, doradztwa w zakresie należytej staranności, doradztwa w zakresie sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznych nad audytem
  w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak również pomocy klientom działającym głównie w obszarze zarządzania koncesjami infrastrukturalnymi, usług transportowych oraz
  w przemyśle motoryzacyjnym i w branży rozrywkowej.
 1. Tomasz Dobrowolski

Tomasz Dobrowolski w 1974 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w 1978 r. studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w 1980 r. aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest także absolwentem kursu dla mediatorów zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką.

Przebieg kariery zawodowej: 

 • styczeń 2018 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 2015 r. - czerwiec 2017 r. - K&L Gates LLP - Of counsel,
 • 2010 r. - 2015 r. - K&L Gates - Partner,
 • 1 stycznia 2004 r. - 1 kwietnia 2018 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dobrowolski - własna działalność gospodarcza
 • 2000 r. - 2010 r. - Hogan & Hartson - Partner,
 • 1997 r. - 2000 r. - Allen & Overy - Partner,
 • 1991 r. - 1997 r. - Nabarro Nathanson - Radca Prawny, Członek Zarządu,
 • 1985 r. - 1991 r. - Elektrim S.A. - Radca Prawny, Koordynator,
 • 1980 r. - 1988 r. - Agromet Motoimport - Radca Prawny,
 • 1976 r. - 1980 r. - PEZETEL - Referent prawny, Radca Prawny,
 • 1974 r. - 1976 r. - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Redaktor.
 1. Andrzej Kaczmarek

Andrzej Kaczmarek ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Posiada dwa dyplomy: Magistra Inżyniera Elektronika na Wydziale Elektroniki (1985) oraz Magistra Inżyniera Mechanika na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1982). Wykształcenie akademickie jest uzupełnione licznymi szkoleniami i kompetencjami, m.in. Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, Certyfikat Agile PM Agile Project Management Foundation oraz Certyfikat  MoP Foundation Certificate in Portfolio Management.

Jest menadżerem z doświadczeniem na najwyższych stanowiskach w biznesie prywatnym, spółkach Skarbu Państwa, dyplomacji ekonomicznej oraz administracji państwowej, ekspertem z zakresu energetyki, budownictwa, budowy infrastruktury oraz współpracy gospodarczej z zagranicą, doradcą biznesowym i negocjatorem.

Przebieg kariery zawodowej:

 • marzec 2020 r. - październik 2021 r. - PILE Elbud S.A., Prezes Zarządu,  
 • kwiecień 2019 r. - listopad 2019 r.- MOSTOSTAL Warszawa S.A., Doradca Zarządu,
 • maj 2017 r. - październik 2018 r. - PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna, Dyrektor Generalny,
 • czerwiec 2016 r. - kwiecień 2017 r. - PSE Inwestycje S.A., Prezes Zarządu,  
 • sierpień 2016 r. - październik 2018 r.- Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A., Prokurent,
 • marzec 2019 r. do teraz - PGNIG GAZOPROJEKT S.A., Członek Rady Nadzorczej, 
 • styczeń 2015 r. - maj 2016 r. - BUDIMEX S.A., Dyrektor ds. Rozwoju,
 • marzec 2009 r. - maj 2014 r. - Powiśle Park Sp. z o.o. (spółka w GK PGNiG S.A.), Prezes Zarządu,
 • 2007.06 - 2014.12 - KPMG Advisory, Dyrektor w Departamencie Doradztwa, Head of KPMG China Practice in Poland,
 • styczeń 2006 r. - marzec 2010 r. - Bank Gospodarstwa Krajowego, Członek Rady Nadzorczej
  (V i VI kadencja), Członek Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego,
 • marzec 2007 r. - maj 2008 r. - Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. (GK PGNiG S.A.), Członek Rady Nadzorczej,
 • listopad 2005 r. - wrzesień 2007 r. - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • listopad 2005 r. - luty 2007 r. - Ministerstwo Gospodarki, Podsekretarz Stanu. Wiceminister odpowiedzialny za:  strategia i rozwój gospodarki, regulacje gospodarcze, innowacyjność, przedsiębiorczość, instrumenty wsparcia przedsiębiorstw, fundusze europejskie, dwustronne stosunki gospodarcze,  
 • marzec 2004 r. - październik 2005 r. - Fundacja Centrum Innowacji FIRE (grupa ARP S.A.), Prezes Zarządu,
 • luty 1997 r. - luty 2004 r. - Ministerstwo Gospodarki, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady R.P. w Kanadzie, I Radca (Ekonomiczno-Handlowy), Szef WEH Kanada, 
 • październik 1994 r. - luty 1997 r. - Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych PAIZ S.A., Wiceprezes,
 • marzec 1993 r. - grudzień 1994 r. - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki - KIGE (obecnie KIGEiT), Prezes Zarządu, założyciel Izby,
 • marzec 1988 r. - marzec 1993 r. - ITI Poland S.A. (wcześniej P.Z. ITI), Dyrektor Generalny - General Manager Electronics,  Dyrektor Techniczny,  Szef Serwisu Technicznego. 
 1. Enrica Marra

Enrica Marra ukończyła zarządzanie na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie.

Przebieg kariery zawodowej:

 • obecnie: Atlantia S.p.A. (Mediolan) - Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem,
 • zasiada również w Zarządzie kilku spółek zależnych Atlantia.

Wcześniejsze doświadczenie:

 • listopad 2019 r. - grudzień 2020 r. - Brembo S.p.A. (Stezzano, BG) - Kierownik ds. Zarządzania Ryzykiem,
 • marzec 2017 r. - październik 2019 r. - Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) - Kierownik ds. Ciągłości Biznesowej i Programów Ubezpieczeniowych,
 • listopad 2016 r. - luty 2017 r. - Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) - Specjalista ds. Międzynarodowych Programów Ubezpieczeniowych,
 • llistopad 2013 r. - październik 2016 r. - Pirelli Group Reinsurance Company S.A. (Lugano) - Specjalista ds. ubezpieczeń typu captive,
 • luty 2013 r. - październik 2013 r. - Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) - Specjalista ds. zarządzania ryzykiem ciągłości finansowej i biznesowej,
 • czerwiec 2010 r. - styczeń 2013 r. - Marsh S.p.A. (Mediolan) - Doradca ds. Project Finance oraz fuzji i przejęć,
 • luty 2009 r. - lipiec 2009 r. - staż w Grupie Cannon (Mediolan) - Rozwój Działalności.
 1. Roberto Mengucci

Roberto Mengucci w 1987 r. ukończył Wydział Budowy Maszyn na Uniwersytecie „La Sapienza”
w Rzymie.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 r. - obecnie - Atlantia S.p.A - Dyrektor,
 • 13 lutego 2017 r. - 25 lipca 2018 r. - Catterick Investments Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 22 kwietnia 2014 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. -Przewodniczący Rady Dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria AMB S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
 • 22 kwietnia 2013 r. - obecnie - Grupo Costanera SpA - Dyrektor,
 • 15 marca 2013 r. - obecnie - Concesionaria Rodovias do Tiete S.A. - Zastępca Dyrektora,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - AB Concessoes S.A. - Dyrektor,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Triangulo Do Sol Auto-Estradas S.A. - Dyrektor,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Concesionaria da Rodovia MG-050 S.A. - Dyrektor,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Rodovias das Colinas S.A. -Dyrektor,
 • 24 lipca 2009 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 30 czerwca 2009 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A. - Dyrektor,
 • 15 czerwca 2009 r. - obecnie - Autostrade dell”Atlantico s.r.l. - Dyrektor (2009 - 2017), Dyrektor Generalny (2017 - obecnie), Przewodniczący i Dyrektor Generalny (2020 - obecnie),
 • 26 marca 2009 r. - obecnie - Pune Solapur Expressways Private Limited - Dyrektor,
 • 2008 r. - 2017 r. - Autostrade per l’Italia SpA - Dyrektor,
 • 2004 r. - 2008 r. - Finmeccanica SpA - Wiceprezes ds. Fuzji i Przejęć,
 • 1996 r. - 2004 r.- Telecom Italia SpA - Menadżer zarządzający międzynarodowym portfelem grupy (1999 - 2004), Menadżer ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu (1996 - 1999),
 • 1989 r. - 1996 r. - Enel SpA - Menadżer ds. projektów w dziale międzynarodowym (1989 - 1994), Starszy inżynier w dziale projektowania i budowy (1996).
 1. Marco Stocchi Grava

Marco Stocchi Grava ukończył studia prawnicze ze specjalizacją w prawie międzynarodowym w 1998 roku na Uniwersytecie Rzymskim „Tor Vergata”.

Przebieg kariery zawodowej:

Obecnie: Dyrektor ds. prawnych - Inwestycje międzynarodowe w Atlantia S.p.A.

Marco Stocchi Grava jest zatrudniony w Grupie Atlantia Group od 2011 r. i w tym okresie był zaangażowany w sprawy fuzji i przejęć oraz działalność komercyjną spółki.

Do 2011 roku pracował jako prawnik ds. prawa gospodarczego w Grupie Telecom Italia, gdzie odpowiadał za umowy komercyjne z najważniejszymi klientami, kwestie prywatności, kwestie cyfrowe i podpisy elektroniczne.

W latach 2000 i 2001 Marco Stocchi Grava służył jako doradca przy ONZ wyznaczony przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach włoskiej delegacji odpowiedzialnej za negocjacje dotyczące Ustawy Modelowej UNCITRAL o podpisach elektronicznych i Ustawy Modelowej UNCITRAL o handlu elektronicznym.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Stalexport Autostrada Małopolska  S.A.

Pozostałe informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z §10 Rozporządzenia zostaną przekazane przez Spółkę w osobnym raporcie bieżącym po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 19/2022.pdf 04.04.2022 196.35KB Plik: Raport nr 19/2022.pdf

udostępnij
do góry