do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0% 0zł 2024-05-27

Raport nr 19/2019

Aktualności 15 Maja 2019

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 15/2019 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna jak również żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Podstawa prawna:

§5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 19/2019.pdf 15.05.2019 112.37KB Plik: Raport nr 19/2019.pdf

udostępnij
do góry