do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 16/2023

Aktualności 4 Kwietnia 2023

Działając na podstawie § 5 pkt. 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Beaty Stelmach powołanej na członka Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2023 roku.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Beata Stelmach:

a) prowadzi inną działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta, tj. w:

  • Bank Millennium SA, pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej,
  • Kruk SA, pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej,
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej,
  • ABC-Czepczyński sp. z o.o. spółka komandytowa, pełniąc funkcję doradcy.

która nie jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna;

b) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej;

c) nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

d) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 16/2023.pdf 04.04.2023 137.09KB Plik: Raport nr 16/2023.pdf
pdf Beata Stelmach - CV 04.04.2023 531.3KB Plik: Beata Stelmach - CV

udostępnij
do góry