do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 15/2022

Aktualności 29 Marca 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z 22 marca 2022 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta, zgłoszonych przez Atlantia S.p.A. (większościowego akcjonariusza Spółki).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 15/2022.pdf 29.03.2022 104.68KB Plik: Raport nr 15/2022.pdf
pdf CV Rada Nadzorcza 2022 29.03.2022 174.1KB Plik: CV Rada Nadzorcza 2022

udostępnij
do góry