do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12

Raport nr 12/2023

Aktualności 8 Marca 2023

W związku ze zwołaniem na dzień 4 kwietnia 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz załącznikami,
  3. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz załącznikami
  3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 12/2023.pdf 08.03.2023 115.33KB Plik: Raport nr 12/2023.pdf
pdf 1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 08.03.2023 4.43MB Plik: 1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 4.1. Projekty uchwał ZWZ 08.03.2023 11.54MB Plik: 4.1. Projekty uchwał ZWZ
pdf 4.2 Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 (Polityka wynagrodzeń) 08.03.2023 3.84MB Plik: 4.2 Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 (Polityka wynagrodzeń)
pdf 7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022 08.03.2023 221.64KB Plik: 7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022

udostępnij
do góry