do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.92 zł -2% -0.08zł 2019-03-22

Stalexport Autostrady S.A.

Aktualności

RSS
Aktualności - 2019-03-21
Stalexport Autostrady
21.mar
2019

Raport nr 11/2019

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Aktualności - 2019-03-18
Stalexport Autostrady
18.mar
2019

Raport nr 10/2019

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu w sprawie wypłaty dywidendy

Aktualności - 2019-03-07
Stalexport Autostrady
07.mar
2019

Raport nr 9/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 3 kwietnia 2019 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

wszystkie wiadomości

Stalexport Autostrady
w liczbach

30 lat

okres koncesji na
przystosowanie i eksploatację
A4 Katowice-Kraków do 2027
r.

23 %

Stopa zwrotu na kapitale
własnym Grupy Kapitałowej ROE

186,4 mln zł

Zysk Grupy Kapitałowej
w 2018 r.

45 298

Średni dobowy poziom ruchu
na A4 Katowice-Kraków w 2018 r.

332,4 mln zł

Przychody z poboru opłat
w 2018 r.

61 km

Długość płatnego odcinka
autostrady A4
Katowice-Kraków

242,7 mln zł

zysk z działalności operacyjnej
Grupy Kapitałowej
w 2018 r.

5,2 %

Wzrost średniego
dobowego ruchu
pojazdów na A4
Katowice-kraków w 2018 r.

16,5 mln

Liczba pojazdów,
które przejechały autostradą
w 2018 r.

Notowania

Aktualny kurs: 2019-03-22

3.92 zł
Poprzedni kurs
4.00
Zmiana
-0.08 (-2%)
szczegóły notowań

Kalendarium inwestora

07 Listopada

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku

01 Sierpnia

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2019 rok

09 Maja

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku

03 Kwietnia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport S.A.

01 Marca

Publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018

pełne kalendarium

Nasza działalność

do góry