do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.57 zł -0.39% -0.01zł 2022-09-30

Stalexport Autostrady S.A.

Aktualności

RSS
Aktualności - 2022-08-01
Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2022 roku
01.sie
2022

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 187.720 tys. PLN, które były wyższe o 18,2% niż w I półroczu 2021 roku (158.847 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 18,3%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 18,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

Aktualności - 2022-08-01
Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2022 roku
01.sie
2022

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 45.330 pojazdów i był o 21% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2021 (37.477 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2022 roku wyniosły 185.476 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 18,3% w stosunku do I półrocza 2021 roku (156.822 tys. PLN). 

Aktualności - 2022-08-01
Skonsolidowany Raport Półroczny 2022 Stalexport Autostrady S.A.
01.sie
2022

Skonsolidowany Raport Półroczny 2022 Stalexport Autostrady S.A.

Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Skonsolidowany Raport Półroczny Stalexport Autostrady S.A. i Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2022. Raporty te znajdują się w zakładce "Relacje inwestorskie / Raporty"

wszystkie wiadomości

Stalexport Autostrady
w liczbach

30 lat

okres koncesji na
przystosowanie i eksploatację
A4 Katowice-Kraków do 2027
r.

12 %

Stopa zwrotu na kapitale
własnym Grupy Kapitałowej ROE

95,4 mln zł

Zysk Grupy Kapitałowej
w 2021 r.

42 857

Średni dobowy poziom ruchu
na A4 Katowice-Kraków w 2021 r.

355,7 mln zł

Przychody z poboru opłat
w 2021 r.

61 km

Długość płatnego odcinka
autostrady A4
Katowice-Kraków

125,3 mln zł

zysk z działalności operacyjnej
Grupy Kapitałowej
w 2021 r.

17,5 %

Wzrost średniego
dobowego ruchu
pojazdów na A4
Katowice-kraków w 2021 r.

15,6 mln

Liczba pojazdów,
które przejechały autostradą
w 2021 r.

Notowania

Aktualny kurs: 2022-09-30

2.57 zł
Poprzedni kurs
2.58
Zmiana
-0.01 (-0.39%)
szczegóły notowań

Kalendarium inwestora

07 Listopada

Publikacja raportu za III kwartały 2022 roku

01 Sierpnia

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2022 rok

09 Maja

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku

04 Kwietnia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

https://www.stalexport-autostrady.pl/pl/o-spolce/aktualnosci/Raport-nr-112022/idn:865
02 Marca

Publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2021

pełne kalendarium

Nasza działalność

do góry