do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.46 zł 5.49% 0.18zł 2019-06-26

Stalexport Autostrady S.A.

Aktualności

RSS
Aktualności - 2019-05-15
Stalexport Autostrady
15.maj
2019

Raport nr 19/2019

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 roku (informacje uzupełniające)

Aktualności - 2019-05-09
Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2019 roku
09.maj
2019

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2019 roku

W I kwartale 2019 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 79.310 tys. PLN, które były wyższe o 4,5% (tj. o 3.395 tys. PLN) niż w I kwartale 2018 roku (75.915 tys. PLN)

Aktualności - 2019-05-09
Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2019 roku
09.maj
2019

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2019 roku

W I kwartale 2019 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 41.989 pojazdów i był o 2,8% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2018 (40.850 pojazdów).

wszystkie wiadomości

Stalexport Autostrady
w liczbach

30 lat

okres koncesji na
przystosowanie i eksploatację
A4 Katowice-Kraków do 2027
r.

23 %

Stopa zwrotu na kapitale
własnym Grupy Kapitałowej ROE

186,4 mln zł

Zysk Grupy Kapitałowej
w 2018 r.

45 298

Średni dobowy poziom ruchu
na A4 Katowice-Kraków w 2018 r.

332,4 mln zł

Przychody z poboru opłat
w 2018 r.

61 km

Długość płatnego odcinka
autostrady A4
Katowice-Kraków

242,7 mln zł

zysk z działalności operacyjnej
Grupy Kapitałowej
w 2018 r.

5,2 %

Wzrost średniego
dobowego ruchu
pojazdów na A4
Katowice-kraków w 2018 r.

16,5 mln

Liczba pojazdów,
które przejechały autostradą
w 2018 r.

Notowania

Aktualny kurs: 2019-06-26

3.46 zł
Poprzedni kurs
3.28
Zmiana
0.18 (5.49%)
szczegóły notowań

Kalendarium inwestora

07 Listopada

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku

01 Sierpnia

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2019 rok

09 Maja

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku

03 Kwietnia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport S.A.

01 Marca

Publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018

pełne kalendarium

Nasza działalność

do góry