do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.85 zł -0.35% -0.01zł 2023-06-02

Stalexport Autostrady S.A.

Aktualności

RSS
Aktualności - 2023-05-09
Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2023 roku
09.maj
2023

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2023 roku

W I kwartale 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 103.298 tys. PLN, które były wyższe o 13,3% niż w I kwartale 2022 roku (91.211 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 13,2%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 13,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

Aktualności - 2023-05-09
Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2023 roku
09.maj
2023

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2023 roku

W I kwartale 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.905 pojazdów i był o 0,9% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2022 (43.520 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2023 roku wyniosły 101.862 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 13,1% w stosunku do I kwartału 2022 roku (90.083 tys. PLN).

Aktualności - 2023-05-09
Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023 r.
09.maj
2023

Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikowano skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za I kwartał 2023 r. Raport ten znajduje się w zakładce "Relacje inwestorskie/ Raporty"

wszystkie wiadomości

Stalexport Autostrady
w liczbach

30 lat

okres koncesji na
przystosowanie i eksploatację
A4 Katowice-Kraków do 2027
r.

10 %

Stopa zwrotu na kapitale
własnym Grupy Kapitałowej ROE

85,7 mln zł

Zysk Grupy Kapitałowej
w 2022 r.

46 770

Średni dobowy poziom ruchu
na A4 Katowice-Kraków w 2022 r.

409,2 mln zł

Przychody z poboru opłat
w 2022 r.

61 km

Długość płatnego odcinka
autostrady A4
Katowice-Kraków

106,3 mln zł

zysk z działalności operacyjnej
Grupy Kapitałowej
w 2022 r.

9,1 %

Wzrost średniego
dobowego ruchu
pojazdów na A4
Katowice-kraków w 2022 r.

17,0 mln

Liczba pojazdów,
które przejechały autostradą
w 2022 r.

Notowania

Aktualny kurs: 2023-06-02

2.85 zł
Poprzedni kurs
2.86
Zmiana
-0.01 (-0.35%)
szczegóły notowań

Kalendarium inwestora

07 Marca

Publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2022

13 Kwietnia

Dzień dywidendy

25 Kwietnia

Termin wypłaty dywidendy

09 Maja

Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku

31 Lipca

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2023 rok

07 Listopada

Publikacja raportu za III kwartały 2023 roku

pełne kalendarium

Nasza działalność

do góry