do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.90 zł 3.57% 0.1zł 2024-04-24
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/STALEXPORT S.A. - KRAJOWA SIEĆ DYSTRYBUCJI - STALEXPORT WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

STALEXPORT S.A. - KRAJOWA SIEĆ DYSTRYBUCJI - STALEXPORT WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

Raporty bieżące 2003-01-18

Demonopolizacja handlu zagranicznego w 1986 roku, a także głębokie przemiany społeczno-polityczne zapoczątkowane w Polsce w 1989 roku, przyczyniły się do wprowadzenia mechanizmów gospodarki rynkowej, a tym samym do radykalnej zmiany warunków funkcjonowania gospodarki, w tym również branży hutniczej i to zarówno w sferze zaopatrzenia, jak i w sferze produkcji i w handlu wyrobami stalowymi.

Likwidacja na początku lat 90. Centrali Zbytu Stali CENTROSTAL w Katowicach, zaowocowała powstaniem na bazie dotychczasowych oddziałów terenowych tej centrali ponad 20. samodzielnych Centrostali we wszystkich większych ośrodkach przemysłowych w kraju. Jednocześnie, następował szybki rozwój prywatnych przedsiębiorstw handlowych zakładanych z reguły przez byłych pracowników hut oraz centrostali, posiadających dobre rozeznanie rynku oraz odpowiednie kontakty handlowe. Wiele z tych firm przekształciło stało się z czasem poważnymi dystrybutorami stali. Wprowadzenie zasad wolnego rynku umożliwiło jednocześnie ekspansję na rynku krajowym byłych central handlu zagranicznego takich, jak: Impexmetal, Centrozap czy STALEXPORT.

Więcej w załączniku.

do góry