do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 6/2023 - Postępowanie wyjaśniające Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wezwanie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. do złożenia informacji i dokumentów

Raport nr 6/2023 - Postępowanie wyjaśniające Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wezwanie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. do złożenia informacji i dokumentów

Raporty bieżące 2023-02-10 14:05

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 10 lutego 2023 r. został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej „SAM S.A.”), o otrzymaniu w tym samym dniu od Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach, działającego z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK”), wezwania do przekazania określonych informacji i dokumentów w związku z prowadzonym przed Prezesem UOKiK postępowaniem wyjaśniającym („Wezwanie”). Celem tego postępowania jest wstępne ustalenie, czy w związku z zasadami ustalania i pobierania opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego.

SAM S.A. zamierza przekazać Prezesowi UOKiK informacje i dokumenty określone w Wezwaniu oraz inne informacje i dokumenty wymagane w zakresie przewidzianym przepisami prawa w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 6/2023.pdf 10.02.2023 118.28KB Plik: Raport nr 6/2023.pdf

do góry