do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.14 zł 0% 0zł 2020-11-23
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 55/2020 - Odpowiedź GDDKiA na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1.

Raport nr 55/2020 - Odpowiedź GDDKiA na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1.

Raporty bieżące 2020-08-03 11:11

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2020 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 r. spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A, Koncesjonariusz) z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Emitenta) otrzymała od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedź na wniosek o wydanie zgody na podwyższenie od 1 października 2020 r. stawki opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 1. W odpowiedzi na wniosek SAM S.A. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, iż nie kwestionuje prawa Koncesjonariusza do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną, wynikającego z Umowy Koncesyjnej. Jednocześnie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwrócił się do Koncesjonariusza z prośbą o ponowną weryfikację zasadności i celowości zmian stawki opłaty za przejazd.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 55/2020.pdf 03.08.2020 117.16KB Plik: Raport nr 55/2020.pdf

do góry