do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.92 zł 0.69% 0.02zł 2020-07-10
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 4/2020 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Raport nr 4/2020 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Raporty bieżące 2020-02-21 09:34

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku Pan Flavio Ferrari złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 15 marca 2020 roku.

Pan Flavio Ferrari pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 4/2020.pdf 21.02.2020 116.44KB Plik: Raport nr 4/2020.pdf

do góry