do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-19
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 35/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 grudnia 2022 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 35/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 grudnia 2022 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raporty bieżące 2022-11-22 16:07

W związku ze zwołaniem na dzień 19 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z załącznikami.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Załącznik do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 35/2022 22.11.2022 114KB Plik: Raport nr 35/2022
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22.11.2022 3.63MB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22.11.2022 208.49KB Plik: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf Załącznik do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22.11.2022 186.21KB Plik: Załącznik do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

do góry