do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 21/2024 - Informacje uzupełniające dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku

Raport nr 21/2024 - Informacje uzupełniające dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku

Raporty bieżące 2024-07-08 19:42

Działając na podstawie § 5 pkt. 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Massimo Di Casola:

a)  prowadzi inną działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta, tj.:

  • w Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia), pełniąc funkcję dyrektora inwestycyjnego ds. dróg płatnych (L-2)
  • jako członek Rady Dyrektorów Grupo Costanera i jej koncesjonariuszy (Chile),
  • jako członek Rady Dyrektorów Autostrade Holding do Sur (Chile),
  • jako członek Rady Dyrektorów Los Lagos (Chile),
  • jako członek Rady Nadzorczej VIA4 S.A. (spółki zależnej Emitenta),
  • jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (spółki zależnej Emitenta),

która nie jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna;

b)  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej;

c)  nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

d)  nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego znajduje się CV Pana Massimo Di Casola po korekcie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 21/2024.pdf 08.07.2024 580.18KB Plik: Raport nr 21/2024.pdf
pdf MASSIMO DI CASOLA CV (PL po korekcie).pdf 08.07.2024 173.1KB Plik: MASSIMO DI CASOLA CV (PL po korekcie).pdf

do góry