do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.86 zł -2.05% -0.06zł 2024-04-22
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 20/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 r.

Raport nr 20/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 r.

Raporty bieżące 2022-04-07 16:58

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 4 kwietnia 2022 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

 Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 171.399.906 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 69,32 % kapitału zakładowego Spółki.

 Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zgromadzeniu Spółki byli: 

  • Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 88,29 % w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu,
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie — jako podmiot reprezentujący zarządzane fundusze inwestycyjne oraz PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające łącznie 18.526.760 akcji/głosów, 7,49% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 10,81% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport 20/2022.pdf 07.04.2022 131.15KB Plik: Raport 20/2022.pdf

do góry