do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.25 zł 0% 0zł 2019-09-20
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 19/2019 - Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 roku (informacje uzupełniające)

Raport nr 19/2019 - Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 roku (informacje uzupełniające)

Raporty bieżące 2019-05-15 15:06

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 15/2019 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna jak również żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Podstawa prawna:

§5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 19/2019.pdf 15.05.2019 112.37KB Plik: Raport nr 19/2019.pdf

do góry