do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.88 zł -1.37% -0.04zł 2024-05-20
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 17/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2023 roku

Raport nr 17/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2023 roku

Raporty bieżące 2023-04-04 17:15

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 4 kwietnia 2023 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 182.455.999 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 73,79 % kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zgromadzeniu Spółki byli:

  • Mundys S.p.A. (dawniej: Atlantia S.p.A.), posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 82,94 % w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu,
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie — jako podmiot reprezentujący zarządzane fundusze inwestycyjne, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat" z siedzibą w Warszawie, posiadające łącznie 18.383.065 akcji/głosów, 7,43% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 10,08% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 17/2023.pdf 04.04.2023 132.67KB Plik: Raport nr 17/2023.pdf

do góry