do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 1/2024 - Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024

Raport nr 1/2024 - Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024

Raporty bieżące 2024-01-30 10:28

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

  1. Raport roczny jednostkowy za 2023 rok i raport roczny skonsolidowany za 2023 rok zostaną przekazane 14 marca 2024 roku;
  2. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną przekazane w następujących terminach:
  • za 1 kwartał 2024 roku - w dniu 9 maja 2024 roku, 
  • za 3 kwartał 2024 roku - w dniu 6 listopada 2024 roku; 
  1. Skonsolidowany raport półroczny za 2024 rok zostanie przekazany w dniu 1 sierpnia 2024 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2024 roku, jak również skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2024 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport 1/2024.pdf 30.01.2024 672.72KB Plik: Raport 1/2024.pdf

do góry